browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

සාමාන්‍ය සමය


ඉරුදින සුපුවත

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම /

සුවිශේෂ මංගල්‍යය

ඉරුදින සුපුවත

දිවය යාගය

දිනපතා කියවීම්

09/10/2011
විසි අටවන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
දේශනය
පූජාව

28 වන සතිය

16/10/2011
විසි නවවන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
දේශනය
පූජාව

29 වන සතිය

23/10/2011
තිස්වන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
දේශනය
පූජාව

30 වන සතිය

30/10/2011

තිස් එක්වන ඉරුදින


කියවීම්
දේශනය
පූජාව

31 වන සතිය

06/11/2011
තිස් දෙවන ඉරුදින


කියවීම්

දේශනය

පූජාව

32 වන සතිය

13/11/2011
තිස් තුන්වන ඉරුදින


කියවීම්
දේශනය
පූජාව

33 වන සතිය

20/11/2011
අවසාන ඉරුදින

ක්‍රිස්තු රජාණන්ගේ මංගල්‍යය

කියවීම්
දේශනය
පූජාව

34 වන සතිය

පළමුවන ඉරුදින

සමිඳාණන්ගේ ස්නාපන මංගල්‍යයදෙවන ඉරුදින
තෙවන ඉරුදින
සතරවන ඉරුදින
පස්වන ඉරුදින
සයවන ඉරුදින
සත්වන ඉරුදින
අටවන ඉරුදින

දිව්‍ය පූජා යාච්ඤාවන්නවවන ඉරුදින

දිව්‍ය පූජා යාච්ඤාවන්
විශ්වාසිකයින්ගේ යැදුම් 1 / 2දසවන ඉරුදින
එකොළොස්වන ඉරුදින

ශුද්ධාත්මාගමන මංගලෝත්සවයදොළොස්වන ඉරුදින
දසතුන්වන ඉරුදින

දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද මංගලෝත්සවය

විශ්වාසින්ග්හේ යැදුමදස සතරවන ඉරුදින

විශ්වාසින්ෙග් යැදුමපසළොස්වන ඉරුදින

විශ්වාසින්ෙග් යැදුමදස සයවන ඉරුදින

විශ්වාසින්ගෙ යැදුම

කියවීම්


දස සත්වන ඉරුදින විශ්වාසින්ගෙ යැදුම කියවීම්

24 – 30

දස අටවන ඉරුදින විශ්වාසින්ගෙ යැදුම

කියවීම්

පූජාව

 01 – 06
දස නවවන ඉරුදින විශ්වාසින්ගෙ යැදුම

කියවීම්

පූජාව

08 – 13

විසිවන ඉරුදින

විශ්වාසින්ගෙ යැදුම

කියවීම්
පූජාව

15 – 20

දෙවමාතා ස්වර්ගාරොහණ මංගල්‍යය

විශ්වාසින්ගෙ යැදුම


විසි එක්වන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
පූජාව

 22 – 27
විසි දෙවන ඉරුදින
විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්
කියවීම්
පූජාව

විසි තුන් වන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
පූජාව

 

 

විසි සතරවන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්
විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
පූජාව

24 වන සතිය

18/09/2011

විසි පස්වන ඉරුදින

හැඳින්වීම
විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්
විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
දේශනය
පූජාව

25 වන සතිය

විසි සයවන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
දේශනය
පූජාව

26 වන සතිය

සමයේ විසි සත්වන ඉරුදින

විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්
හැඳින්වීම
විශ්වාසීන්ගේ යැදුම්

කියවීම්
දේශනය
පූජාව
27 වන සතිය