browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

අප්‍රේල්

    පාස්කු ඉරැදින
31
ස‍දුදා
01
අගහරැවාදා
02
බදාදා
03
බ්‍රහස්පතින්දා
04
සිකුරාදා
05
සෙනසුරාදා
06
    කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
    ඉරිදා 7
පාස්කු සමය 2
ස‍දුදා 8 අගහරැවාදා 9 බදාදා 10 බ්‍රහස්පතින්දා 11 සිකුරාදා 12 සෙනසුරාදා 13
 

 

කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
    ඉරිදා 14
පාස්කු සමය 3
සදුදා_15 අගහරැවාදා_16 බදාදා_17

බ්‍රහස්පතින්දා_18

සිකුරාදා_19 සෙනසුරාදා_20
    කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
    ඉරිදා 21
පාස්කු සමය 4
සදුදා_22 අගහරැවාදා_23 බදාදා_24 බ්‍රහස්පතින්දා_25 සිකුරාදා_26 සෙනසුරාදා_27
    කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය_කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය_කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය_කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය_කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය_කි
    ඉරිදා 28

පාස්කු සමය 5
සදුදා_29 අගහරැවාදා_30        
 

*

*

*

කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි_කිරීම 
යාච්ඥාව word
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය_කි
කියවීම්
දිනපොත
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය_කි
       
   
    බයිබලය
ලාංකීක
කිතුණු සංඝය
ප්‍රදීපය
විමසන්න විශ්වාසය වසර
සඳහා යාච්ඤාව
ඉරුදින සුපුවත
වසර 3
 / 1
දින දර්ශනය
                 
 
5s  

දිනපතා සුපුවත by iSupuwatha

 

ඉරුදින සුපුවත by iSupuwatha

 

ඉරුදින සුපුවත – මෙනෙහි කිරීම by iSupuwatha

 

ඉරැදින ජනවන්දනාව by iSupuwatha

 

ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය by iSupuwatha

 
 

සුදතුම් ගමන by iSupuwatha

 

ඉරැදින සුපුවත 3 by iSupuwatha

 

දිව්‍ය පූජාව by iSupuwatha

 
 
 
  5s 4s 3s  
  SINHALA Sinhala Sinhala2  
  Sinhala Web Header Web Header  
  Web Header Web Header 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Comments are closed.