browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

පෙබරවාරි

    ඉරිදා
පෙබරවාරි  3
සඳුදා 
පෙබරවාරි 4
අඟහරුවාදා
පෙබරවාරි 5
බදාදා
පෙබරවාරි 6
බ්‍රහස්පතින්දා
පෙබරවාරි 7
සිකුරාදා
පෙබරවාරි 8
සෙනසුරාදා
පෙබරවාරි 9
  4 කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
ඥානාර්ථ ප්‍රරදීපය
ළමා ප්‍රදීපය
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
   
ඉරිදා
පෙබරවාරි 10
සඳුදා
පෙබරවාරි 11
අඟහරුවාදා
පෙබරවාරි 12
බදාදා
පෙබරවාරි 13
බ්‍රහස්පතින්දා
පෙබරවාරි 14
සිකුරාදා
පෙබරවාරි 15
සෙනසුරාදා
පෙබරවාරි 16
  5 කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
ඥානාර්ථ ප්‍රරදීපය
ළමා ප්‍රදීපය
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
මෙනෙහි කිරීම
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
    17 18 19 20 21 22 23
  1 කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
ඥානාර්ථ ප්‍රරදීපය
ළමා ප්‍රදීපය
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
ශු පේදුරැ තුමන්ගේ
ශුද්ධාසනෙය්
මංගල්‍ය්‍ය

කියවීම්

දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
    24 25 26 27 28 01 02
    කියවීම
දිනපොත
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
මෙනෙහි කිරීම 
යාච්ඥාව word
ඥානාර්ථ ප්‍රරදීපය
ළමා ප්‍රදීපය
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
කියවීම්
දිනපොත
කියවමු
සුවිශේෂය
සුවිශේෂය කි
   
    බයිබලය
කියවන්න

සාමාන්‍ය
සමය කියවීම්
ලාංකීක
කිතුණු සංඝය
විමසන්න විශ්වාසය වසර
සඳහා යාච්ඤාව
ඥානාර්ථ
ප්‍රදීපය

ඉරුදින සුපුවත
වසර 3 PDF


බයිබලය
අහන්න
දින දර්ශනය චතාරික
දින දර්ශන
පාද නමස්කාර
ළමා
ප්‍රදීපය
ඉරුදින සුපුවත
1,3
                 
 
Web Header  

දිනපතා සුපුවත by iSupuwatha

 

ඉරුදින සුපුවත by iSupuwatha

 

ඉරුදින සුපුවත – මෙනෙහි කිරීම by iSupuwatha

 
පාද නමස්කාරය  
 
චතාරික භාවනාව – කිතු දන පුබුදුව  
 

ඉරැදින ජනවන්දනාව by iSupuwatha

 

ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය by iSupuwatha

 
 

ඉරැදින සුපුවත 3 by iSupuwatha

 
   
 
 
Web Header 1      
 

 


Comments are closed.