browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

January

          1
බදාදා
2
බ්‍රහස්පතින්දා
3
සිකුරාදා
4
සෙනසුරාදා
          කියවීම
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
යාච්ඥාව word
මෙනෙහි කිරීම 
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
    5 6 7 8 9 10 11
    කියවීම
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
යාච්ඥාව word
මෙනෙහි කිරීම 
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
    12 13 14 15 16 17 18
    කියවීම
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
යාච්ඥාව word
මෙනෙහි කිරීම 
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
    19 20 21 22 23 24 25
    කියවීම
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
යාච්ඥාව word
මෙනෙහි කිරීම 
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
    26 27 28 29 30 31 01
    කියවීම
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
යාච්ඥාව word
මෙනෙහි කිරීම 
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
සා තෝමස්
ඇක්වයිනස්

දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
සා ජෝන්
බොස්කෝ

දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
    02 03 04 05 06 07 08
    කියවීම
කියවීම්
දේශනය
පූජාව
යාච්ඥාව word
මෙනෙහි කිරීම 
දිනපොත
කියවීම්
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
​​
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
​​
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
​​
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
​​
සුවිශේෂය
දිනපොත
කියවීම්
​​
සුවිශේෂය
                 
                 
    බයිබලය ලාංකීක
කිතුණු සංඝය
ප්‍රදීපය
විමසන්න ඉරුදින සුපුවත
වසර 
1
ඉරුදින සුපුවත
වසර 3
දින දර්ශනය
                 
 
   

 

 

www.isupuwatha.com

 

ඉරුදින සුපුවත by iSupuwatha

 

මෙනෙහි කිරීම by iSupuwatha

 

ඉරැදින ජනවන්දනාව by iSupuwatha

 

ඥානාර්ථ ප්‍රදීපය by iSupuwatha

 
 

සුදතුම් ගමන by iSupuwatha

 

 

 

දිව්‍ය පූජාව by iSupuwatha

 
 
 
     
     
 

 


Comments are closed.